นายทวีสัคค์ อุ่นพัฒนาศิลป์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสวนแตง
035 969 667

ออนไลน์ 175 คน

เยี่ยมชม 68,454 คน

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
วันที่นำขึ้นเรื่อง
4 ก.ค. 62สัญญาซื้อขาย จัดซื้อรถยนต์ส่วนกลาง ประเภทรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน แชร์  
13 มิ.ย. 62ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจัดซื้อรถยนต์ส่วนกลาง ประเภทรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน แชร์  
24 พ.ค. 62ประกาศ ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อรถยนต์ส่วนกลาง ประเภทรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตันฯ แชร์  
27 มี.ค. 62สัญญาจ้างก่อสร้าง โครงการจ้างปรับปรุงซ่อมแซม ศพด.บ้านสังฆจายเถร ม.8 แชร์  
8 มี.ค. 62ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการจ้างปรับปรุงซ่อมแซม ศพด.บ้านสังฆจายเถร แชร์  
20 ก.พ. 62ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการจ้างปรับปรุงซ่อมแซม ศพด. ม.8 แชร์  
11 ก.พ. 62สัญญาจ้าง โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยาง ม.8 แชร์  
22 พ.ย. 61ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางฯ ม.8 แชร์  
31 ต.ค. 61ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางฯ ม.8 แชร์  
22 ต.ค. 61ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมากำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล ประจำปี 2562 แชร์  
8 ต.ค. 61ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ กองคลัง แชร์  
5 ต.ค. 61ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง แชร์  
1 ต.ค. 61ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อวารสารหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ และเดลินิวส์ ประจำปี 2562  แชร์  
1 ต.ค. 61ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เพื่อใช้กับรถติดตั้งเครนพร้อมกระเช้าไฟฟ้า ประจำปี 2562 แชร์  
1 ต.ค. 61ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เพื่อใช้กับรถบรรทุกจัดเก็บมูล แชร์  
1 ต.ค. 61ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการเช่าเครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล ประจำปี 2562 แชร์  
1 ต.ค. 61ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เพื่อใช้กับรถยนต์ส่วนกลาง แชร์  
1 ต.ค. 61ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจ้างเหมาบริการในส่วนงานต่างๆ ประจำเดือน ตุลาคม 2561 แชร์  
21 ก.ย. 61ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมรถกระเช้า แชร์  
20 ก.ย. 61ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อภาชนะรองรับมูลฝอย แชร์  
ลำดับ 1-20 | หน้า 1/9 | แสดง 20 จาก 179 รายการ
เปลี่ยนภาษา