เมนูหลัก

จัดซื้อจัดจ้าง - แสดงทั้งหมด

หัวข้ออ่านวันที่
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมากำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล ประจำปี 256210322 ต.ค. 61
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ กองคลัง1178 ต.ค. 61
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง1265 ต.ค. 61
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อวารสารหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ และเดลินิวส์ ประจำปี 2562 1451 ต.ค. 61
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เพื่อใช้กับรถติดตั้งเครนพร้อมกระเช้าไฟฟ้า ประจำปี 25621221 ต.ค. 61
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เพื่อใช้กับรถบรรทุกจัดเก็บมูล891 ต.ค. 61
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการเช่าเครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล ประจำปี 2562881 ต.ค. 61
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เพื่อใช้กับรถยนต์ส่วนกลาง781 ต.ค. 61
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจ้างเหมาบริการในส่วนงานต่างๆ ประจำเดือน ตุลาคม 25611031 ต.ค. 61
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมรถกระเช้า8021 ก.ย. 61
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อภาชนะรองรับมูลฝอย7620 ก.ย. 61
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุสำนักงาน กองสวัสดิการสังคม8819 ก.ย. 61
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซือวัสดุสำนักงาน สำนักปลัด8217 ก.ย. 61
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาจัดทำอาหารว่างและอาหารกลางวันพร้อมน้ำดื่ม ตามโครงการผู้สูงอายุ 25617917 ก.ย. 61
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุสำนักงานกองคลัง7517 ก.ย. 61
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อเครื่องพ่นยาแบบ 3 สูบ กองสาธารณสุขฯ7912 ก.ย. 61
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุคอมฯ กองสวัสดิการสังคม7012 ก.ย. 61
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ ตามโครงการส่งเสริมกิจกรรมชมรมผู้สูงอายุ 2561 8812 ก.ย. 61
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมารถโดยสาร โครงการส่งเสริมกิจกรรมชมรมผู้สูงอายุ 25616612 ก.ย. 61
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้ออาหารเสริมนม ปิดเทอม 1/25618612 ก.ย. 61
ลำดับที่ 1-20 | 1/9 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.02s. 0.50MB