เมนูหลัก

จัดซื้อจัดจ้าง - ประกาศ

หัวข้ออ่านวันที่
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมากำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล ประจำปี 256210322 ต.ค. 61
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ กองคลัง1178 ต.ค. 61
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง1295 ต.ค. 61
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อวารสารหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ และเดลินิวส์ ประจำปี 2562 1461 ต.ค. 61
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เพื่อใช้กับรถติดตั้งเครนพร้อมกระเช้าไฟฟ้า ประจำปี 25621231 ต.ค. 61
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เพื่อใช้กับรถบรรทุกจัดเก็บมูล911 ต.ค. 61
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการเช่าเครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล ประจำปี 2562881 ต.ค. 61
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เพื่อใช้กับรถยนต์ส่วนกลาง791 ต.ค. 61
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจ้างเหมาบริการในส่วนงานต่างๆ ประจำเดือน ตุลาคม 25611041 ต.ค. 61
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมรถกระเช้า8221 ก.ย. 61
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อภาชนะรองรับมูลฝอย7820 ก.ย. 61
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุสำนักงาน กองสวัสดิการสังคม8919 ก.ย. 61
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซือวัสดุสำนักงาน สำนักปลัด8217 ก.ย. 61
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาจัดทำอาหารว่างและอาหารกลางวันพร้อมน้ำดื่ม ตามโครงการผู้สูงอายุ 25618117 ก.ย. 61
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุสำนักงานกองคลัง7617 ก.ย. 61
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อเครื่องพ่นยาแบบ 3 สูบ กองสาธารณสุขฯ8012 ก.ย. 61
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุคอมฯ กองสวัสดิการสังคม7212 ก.ย. 61
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ ตามโครงการส่งเสริมกิจกรรมชมรมผู้สูงอายุ 2561 8912 ก.ย. 61
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมารถโดยสาร โครงการส่งเสริมกิจกรรมชมรมผู้สูงอายุ 25616712 ก.ย. 61
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้ออาหารเสริมนม ปิดเทอม 1/25618812 ก.ย. 61
ลำดับที่ 1-20 | 1/9 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.02s. 0.50MB