เมนูหลัก

จัดซื้อจัดจ้าง - ประกาศ

หัวข้ออ่านวันที่
สัญญาซื้อขาย จัดซื้อรถยนต์ส่วนกลาง ประเภทรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน1574 ก.ค. 62
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจัดซื้อรถยนต์ส่วนกลาง ประเภทรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน15013 มิ.ย. 62
ประกาศ ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อรถยนต์ส่วนกลาง ประเภทรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตันฯ15024 พ.ค. 62
สัญญาจ้างก่อสร้าง โครงการจ้างปรับปรุงซ่อมแซม ศพด.บ้านสังฆจายเถร ม.817027 มี.ค. 62
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการจ้างปรับปรุงซ่อมแซม ศพด.บ้านสังฆจายเถร218 มี.ค. 62
ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการจ้างปรับปรุงซ่อมแซม ศพด. ม.82020 ก.พ. 62
สัญญาจ้าง โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยาง ม.81811 ก.พ. 62
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางฯ ม.81922 พ.ย. 61
ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางฯ ม.82031 ต.ค. 61
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมากำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล ประจำปี 256234222 ต.ค. 61
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ กองคลัง3478 ต.ค. 61
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง2755 ต.ค. 61
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อวารสารหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ และเดลินิวส์ ประจำปี 2562 3841 ต.ค. 61
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เพื่อใช้กับรถติดตั้งเครนพร้อมกระเช้าไฟฟ้า ประจำปี 25623581 ต.ค. 61
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เพื่อใช้กับรถบรรทุกจัดเก็บมูล1371 ต.ค. 61
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการเช่าเครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล ประจำปี 25621311 ต.ค. 61
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เพื่อใช้กับรถยนต์ส่วนกลาง1111 ต.ค. 61
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจ้างเหมาบริการในส่วนงานต่างๆ ประจำเดือน ตุลาคม 25611481 ต.ค. 61
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมรถกระเช้า12521 ก.ย. 61
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อภาชนะรองรับมูลฝอย12020 ก.ย. 61
ลำดับที่ 1-20 | 1/9 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.03s. 0.75MB