เมนูหลัก

จัดซื้อจัดจ้าง - ประกาศ

หัวข้ออ่านวันที่
สัญญาซื้อขาย จัดซื้อรถยนต์ส่วนกลาง ประเภทรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน224 ก.ค. 62
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจัดซื้อรถยนต์ส่วนกลาง ประเภทรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน1913 มิ.ย. 62
ประกาศ ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อรถยนต์ส่วนกลาง ประเภทรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตันฯ1424 พ.ค. 62
สัญญาจ้างก่อสร้าง โครงการจ้างปรับปรุงซ่อมแซม ศพด.บ้านสังฆจายเถร ม.83927 มี.ค. 62
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการจ้างปรับปรุงซ่อมแซม ศพด.บ้านสังฆจายเถร78 มี.ค. 62
ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการจ้างปรับปรุงซ่อมแซม ศพด. ม.8820 ก.พ. 62
สัญญาจ้าง โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยาง ม.8711 ก.พ. 62
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางฯ ม.8822 พ.ย. 61
ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางฯ ม.8831 ต.ค. 61
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมากำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล ประจำปี 256229022 ต.ค. 61
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ กองคลัง2978 ต.ค. 61
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง2235 ต.ค. 61
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อวารสารหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ และเดลินิวส์ ประจำปี 2562 3271 ต.ค. 61
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เพื่อใช้กับรถติดตั้งเครนพร้อมกระเช้าไฟฟ้า ประจำปี 25623101 ต.ค. 61
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เพื่อใช้กับรถบรรทุกจัดเก็บมูล1181 ต.ค. 61
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการเช่าเครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล ประจำปี 25621131 ต.ค. 61
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เพื่อใช้กับรถยนต์ส่วนกลาง931 ต.ค. 61
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจ้างเหมาบริการในส่วนงานต่างๆ ประจำเดือน ตุลาคม 25611251 ต.ค. 61
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมรถกระเช้า10921 ก.ย. 61
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อภาชนะรองรับมูลฝอย10120 ก.ย. 61
ลำดับที่ 1-20 | 1/9 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.02s. 0.50MB