เมนูหลัก

รายงานและสรุปผลงาน-งบแสดงสถานะการเงิน

งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 30 กันยายน 2562

วันที่ 29 ต.ค. 62 หมวดหมู่ งบแสดงสถานะการเงิน โดย เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลสวนแตง

เอกสารทั้งหมด 1 ชุด

งบแสดงฐานะการเงิน ปีงบประมาณ 2562.pdf3.96 MB
กลับหน้ารวมข่าว รายงานและสรุปผลงาน-งบแสดงสถานะการเงิน

0.01s. 0.50MB