เมนูหลัก

รายงานและสรุปผลงาน-รายงานผลการดำเนินงานป้องกันการทุจริต

รายงานผลด้านการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

วันที่ 14 ก.ย. 63 หมวดหมู่ รายงานผลการดำเนินงานป้องกันการทุจริต โดย เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลสวนแตง

เอกสารทั้งหมด 1 ชุด

รายงานผลด้านการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563.pdf74.71 KB
กลับหน้ารวมข่าว รายงานและสรุปผลงาน-รายงานผลการดำเนินงานป้องกันการทุจริต

0.03s. 0.50MB