นายทวีสัคค์ อุ่นพัฒนาศิลป์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสวนแตง
035 969 667

ออนไลน์ 47 คน

เยี่ยมชม 68,418 คน

รายงานการประชุมสภา
วันที่นำขึ้นเรื่อง
18 ส.ค. 63รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่สาม ครั้งที่ 1/2563 วันที่ 3 ส.ค. 63  แชร์  
6 ส.ค. 63รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่สอง ครั้งที่ 1/2563 วันที่ 14 พ.ค. 63 แชร์  
19 พ.ค. 63รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 1/2563 วันที่ 14 ก.พ. 63 แชร์  
17 ก.พ. 63รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่สี่ ครั้งที่ 1/2562 วันที่ 15 พ.ย. 62 แชร์  
18 พ.ย. 62รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่สาม ครั้งที่ 2/2562 วันที่ 9 ส.ค. 62 แชร์  
13 ส.ค. 62รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่สาม ครั้งที่ 1/2562 วันที่ 1 ส.ค. 62 แชร์  
5 ส.ค. 62รายงานการประชุมสภา สมัยวิสามัญ ครั้งที่ 1/2562 วันที่ 14 มิ.ย. 62 แชร์  
17 มิ.ย. 62รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่สอง ครั้งที่ 1/2562 วันที่ 13 พ.ค. 62 แชร์  
14 พ.ค. 62รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 1/2562 วันที่ 8 ก.พ. 62 แชร์  
13 ก.พ. 62รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่สี่ ครั้งที่ 1/2561 วันที่ 12 ต.ค. 61 แชร์  
16 ต.ค. 61รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่สาม ครั้งที่ 2/2561 วันที่ 14 ส.ค. 61 แชร์  
16 ส.ค. 61รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่สาม ครั้งที่ 1/2561 วันที่ 1 ส.ค. 61 แชร์  
3 ส.ค. 61รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่สอง ครั้งที่ 2/2561 วันที่ 9 เม.ย. 61 แชร์  
10 เม.ย. 61รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่สอง ครั้งที่ 1/2561 วันที่ 2 เม.ย. 61 แชร์  
2 เม.ย. 61รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 1/2561 วันที่ 9 ก.พ. 61 แชร์  
ลำดับ 1-15 | หน้า 1/1 | แสดง 20 จาก 15 รายการ
เปลี่ยนภาษา