นายทวีสัคค์ อุ่นพัฒนาศิลป์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสวนแตง
035 969 667

ออนไลน์ 77 คน

เยี่ยมชม 11,789 คน

ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
วันที่นำขึ้นเรื่อง
10 เม.ย. 63รายงานข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ไตรมาสที่ 2 (ม.ค. - มี.ค. 63)  แชร์  
8 ม.ค. 63รายงานข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ไตรมาสที่ 1 (ต.ค. - ธ.ค. 62) แชร์  
5 ก.ย. 62ผลการประเมินการจัดบริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วนตำบลสวนแตง พ.ศ.2562 แชร์  
4 มิ.ย. 62รายงานข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชน ประจำปี พ.ศ. 2562 (พฤษภาคม) แชร์  
6 พ.ค. 62รายงานข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชน ประจำปี พ.ศ. 2562 (เมษายน) แชร์  
3 เม.ย. 62รายงานข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชน ประจำปี พ.ศ. 2562 (มีนาคม) แชร์  
5 มี.ค. 62รายงานข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชน ประจำปี พ.ศ. 2562 (กุมภาพันธ์) แชร์  
5 ก.พ. 62รายงานข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชน ประจำปี พ.ศ. 2562 (มกราคม) แชร์  
8 ม.ค. 62รายงานข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบฯ ประจำปี พ.ศ. 2561 แชร์  
ลำดับ 1-9 | หน้า 1/1 | แสดง 20 จาก 9 รายการ
เปลี่ยนภาษา