นายทวีสัคค์ อุ่นพัฒนาศิลป์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสวนแตง
035 969 667

ออนไลน์ 81 คน

เยี่ยมชม 68,410 คน

ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
วันที่นำขึ้นเรื่อง
31 มี.ค. 64รายงานข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชน ประจำเดือน มีนาคม พ.ศ.2564 แชร์  
28 ก.พ. 64รายงานข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชน ประจำเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2564 แชร์  
31 ม.ค. 64รายงานข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชน ประจำเดือน มกราคม พ.ศ 2564 แชร์  
31 ธ.ค. 63รายงานข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชน ประจำเดือน ธันวาคม พ.ศ. 2563 แชร์  
30 พ.ย. 63รายงานข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชน ประจำเดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2563 แชร์  
31 ต.ค. 63รายงานข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชน ประจำเดือน ตุลาคม พ.ศ.2563 แชร์  
10 เม.ย. 63รายงานข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ไตรมาสที่ 2 (ม.ค. - มี.ค. 63)  แชร์  
8 ม.ค. 63รายงานข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ไตรมาสที่ 1 (ต.ค. - ธ.ค. 62) แชร์  
5 ก.ย. 62ผลการประเมินการจัดบริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วนตำบลสวนแตง พ.ศ.2562 แชร์  
4 มิ.ย. 62รายงานข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชน ประจำปี พ.ศ. 2562 (พฤษภาคม) แชร์  
6 พ.ค. 62รายงานข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชน ประจำปี พ.ศ. 2562 (เมษายน) แชร์  
3 เม.ย. 62รายงานข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชน ประจำปี พ.ศ. 2562 (มีนาคม) แชร์  
5 มี.ค. 62รายงานข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชน ประจำปี พ.ศ. 2562 (กุมภาพันธ์) แชร์  
5 ก.พ. 62รายงานข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชน ประจำปี พ.ศ. 2562 (มกราคม) แชร์  
8 ม.ค. 62รายงานข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบฯ ประจำปี พ.ศ. 2561 แชร์  
ลำดับ 1-15 | หน้า 1/1 | แสดง 20 จาก 15 รายการ
เปลี่ยนภาษา