เมนูหลัก

บริการประชาชน - ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ

หัวข้อเอกสารเปิดอ่าน
รายงานข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ไตรมาสที่ 2 (ม.ค. - มี.ค. 63) 120
รายงานข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ไตรมาสที่ 1 (ต.ค. - ธ.ค. 62)119
ผลการประเมินการจัดบริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วนตำบลสวนแตง พ.ศ.2562153
รายงานข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชน ประจำปี พ.ศ. 2562 (พฤษภาคม)1329
รายงานข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชน ประจำปี พ.ศ. 2562 (เมษายน)161
รายงานข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชน ประจำปี พ.ศ. 2562 (มีนาคม)153
รายงานข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชน ประจำปี พ.ศ. 2562 (กุมภาพันธ์)144
รายงานข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชน ประจำปี พ.ศ. 2562 (มกราคม)145
รายงานข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบฯ ประจำปี พ.ศ. 2561193

ลำดับที่ 1-9 | 1/1 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.01s. 0.50MB