เมนูหลัก

บริการประชาชน - ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ

หัวข้อเอกสารเปิดอ่าน
ผลการประเมินการจัดบริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วนตำบลสวนแตง พ.ศ.2562133
รายงานข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชน ประจำปี พ.ศ. 2562 (พฤษภาคม)146
รายงานข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชน ประจำปี พ.ศ. 2562 (เมษายน)145
รายงานข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชน ประจำปี พ.ศ. 2562 (มีนาคม)138
รายงานข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชน ประจำปี พ.ศ. 2562 (กุมภาพันธ์)131
รายงานข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชน ประจำปี พ.ศ. 2562 (มกราคม)129
รายงานข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบฯ ประจำปี พ.ศ. 2561145

ลำดับที่ 1-7 | 1/1 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.01s. 0.50MB